Analiza wymagań systemowych jako wsparcie IT

Analiza wymagań systemowych i biznesowych może obejmować:

 • Pozyskanie informacji o potrzebach interesariuszy, dotyczących wsparcia systemami informatycznymi,
 • Dokumentację wymagań zgodnie ze wskazanymi standardami,
 • Propozycję i dokumentację rozwiązań systemowych,
 • Wsparcie przy wyborze dostawcy rozwiązania,
 • Pierwsze odbiory gotowych funkcjonalności.

Korzyści dla firmy:
 • Wysokiej jakości dokumentacja wymagań (niezależny konsultant patrzy bardziej obiektywnie na organizację),
 • Wydajne i miarodajne testy systemu,
 • Oszczędność czasu pracy własnych pracowników (tworzenie dokumentacji odbiór systemu),
 • Niższy koszt pracy – nasi Klienci płacą tylko za realną pracę (brak konieczności zatrudniania pracowników na stałe),
 • Możliwość uzyskania rekomendacji, co do wyboru systemu informatycznego.

Audyt i optymalizacja procesów biznesowych rozwiązanie konkretnych problemów

W ramach naszej pracy proponujemy:

 • Analizę problemu / celów firmy,
 • Audyt bieżącego funkcjonowania organizacji,
 • Raport potencjalnych przyczyn problemu oraz propozycje zmian,
 • Wdrożenie zmian,
 • Monitoring efektów oraz ciągła optymalizacja.

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom rozwiązania optymalne dla ich branży oraz specyfiki działania.
W ramach usługi jesteśmy w tanie zaproponować dodatkowo narzędzia automatyzacji procesów biznesowych.

Doradztwo w zakresie zarządzania procesowego optymalizacja procesów zachodzących w firmie

W ramach usługi proponujemy:

 • przygotowanie merytoryczne firmy do zarządzania procesami,
 • Audyt i dokumentację bieżącego stanu firmy lub jej części, 
 • Przygotowaniem procesów docelowych oraz sposobu ich wdrożenia,
 • Wdrożenie procesów docelowych,
 • Okresowy monitoring wdrożonych procesów, 
 • Przekazanie wiedzy i kompetencji wybranej grupie pracowników.

UE usługi doradcze

W przypadku starania się o dofinansowanie projektów informatycznych, jedną z istotniejszych trudności, którą napotykają Przedsiębiorcy, jest bariera przygotowania dokumentacji technicznej oraz znalezienia właściwego rozwiązania IT. Sam proces przygotowania dokumentacji wniosku o dofinansowanie może zająć nawet kilka miesięcy, a w momencie ogłoszenia konkursów dla przedsiębiorców w ramach programów unijnych, Beneficjent ma zazwyczaj miesiąc czasu na złożenie kompletnego wniosku wraz z innymi dokumentami/załącznikami. Niejednokrotnie okazuje się wówczas, że jest już zbyt mało czasu na sporządzenie wniosku, dokumentacji technicznej, studium wykonalności oraz innych wymaganych załączników.

Dlatego naszym Partnerom chcemy zaproponować wsparcie i obsługę w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy unijnych oraz realizacji projektów, w tym m.in.:

 • Dopasowanie rozwiązania technicznego, na które jest możliwość uzyskania dofinansowania,
 • Przygotowanie wstępnej analizy finansowej z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wraz  z poziomem dofinansowania,
 • Ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej - doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i priorytetu,
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • Sporządzenie studium wykonalności (lub biznes planu), dokumentacji technicznych rozwiązania IT,
 • Nadzór nad gromadzeniem załączników do wniosku,
 • Pomoc w procedurach przetargowych – między innymi przygotowanie SIWZ,
 • Pomoc w przygotowaniu i złożeniu sprawozdań okresowych i końcowych (opcja),
 • Pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o płatność częściową i końcową (opcja),
 • Pomoc w rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami – audyt (opcja).

Co leży po stronie Klienta?

W ramach projektu wszystkie niezbędne dokumenty są przygotowywane przez naszych specjalistów. Potrzebujemy jedynie wskazania osób kontaktowych i dostępu do danych, niezbędnych do prawidłowego opisania inwestycji i przygotowania wniosku, w zakresie:

 • Opisu (główne punkty),
 • Charakterystyki przedsiębiorstwa i danych o jego obrotach,
 • Opisu inwestycji / projektu,
 • Analizy finansowej przedsięwzięcia,
 • Opisu innowacyjności produktu na tle konkurencji krajowej i europejskiej,
 • Planu marketingowego dotyczącego produktu.

Co zyskuje Klient?

 • Doświadczonego i skutecznego Partnera,
 • Odpowiednio dobrane Działanie i priorytet,
 • Przygotowanie dokumentacji i nadzór nad jej stroną formalną i merytoryczną,
 • Wsparcie w pełnym zakresie projektu (przygotowanie, realizacja, rozliczenie końcowe),
 • Elastyczne rozwiązanie spełniające wymogi POIG i wskazane potrzeby biznesowe,
 • Sprawnie przeprowadzone wdrożenie,
 • Elastyczne formy współpracy,
 • Stałą opiekę powdrożeniową konsultantów biznesowych.
TOP
Serwis internetowy www.trimtab.com.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności. nie pokazuj więcej tego powiadomienia