Kariera

Firma Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. została założona w maju 2003 roku, w pierwotnej formie prawnej Trimtab Sp. z o.o. Od początku istnienia działalność przedsiębiorstwa koncentruje się w obszarze doradztwa, w zakresie złożonych procesów gospodarczych i zarządzania tymi procesami z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Wspieramy naszych Klientów w osiąganiu zakładanych przez nich celów biznesowych, uwzględniających między innymi optymalizację i automatyzację procesów biznesowych oraz podniesienie jakości obsługi klienta.

W związku z rozwojem naszej Firmy prowadzimy obecnie rekrutację na stanowiska, których wykaz odnajdą Państwo poniżej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: praca@trimtab.pl

Przed wysłaniem zgłoszenia rekrutacyjnego, prosimy również o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej. Dotyczą one przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą w Warszawie      (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520955 (dalej jako: „Spółka”).

W jakim celu będą przetwarzane dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

Z kim można się skontaktować w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem Odo_trimtab@trimtab.pl

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 6 miesięcy.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jakie uprawnienia ma osoba, której dane dotyczą?

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP, a to: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Czy wzięcie udziału w  procesie rekrutacji wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Wzięcie udziału w procesie rekrutacji nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak Spółka może przetwarzać bez zgody kandydata tylko dane wskazane w art. 221 KP.

Przetwarzanie innych danych niż wymienione powyżej (np. numer telefonu, adres e-mail, wizerunek), możliwe jest tylko w  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Jeżeli zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione powyżej, prosimy o dopisanie w treści CV następującej  zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, co uniemożliwi nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o  dopisanie w treści CV następującej  zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W zakresie przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane art. 221 KP oraz przetwarzania danych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o  zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Czy możliwe jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez przesłanie informacji/zgłoszenia na adres e-mail: Odo_trimtab@trimtab.pl.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.

            Wdrożeniowiec IT

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie


Opis stanowiska:

 • Udział przy wdrożeniach systemów klasy BPM, CRM (konfiguracja systemów na autorskiej platformie) 
 • Administracja istniejących systemów 
 • Udział w szkoleniach i warsztatach
 • Przygotowywanie dokumentacji powdrożeniowych/ instrukcji systemu
 • Analiza wymagań systemowych

Wymagania:

 • Wysokie zdolności analityczne 
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Podejmowanie inicjatyw
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
     Dodatkowymi atutami będą:
 • Znajomość podstaw SQL, baz danych, Java Script 
 • Doświadczenie w konfigurowaniu aplikacji biznesowych
 • Doświadczenie w analizach systemowych

Oferujemy:

 • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • Możliwość poszerzenia wiedzy i rozwijania umiejętności z obszaru IT
 • Miłą i przyjazną atmosferę w pracy
 • Dofinansowanie do opieki medycznej 

Specjalista ds. Sprzedaży

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie i rozwijanie kontaktów biznesowych
 • odpowiedzialność za realizację celów sprzedażowych
 • prowadzenie spotkań biznesowych z Klientami
 • przygotowanie ofert handlowych we współpracy z Działem Konsultingu
 • monitorowanie działań konkurencji
 • raportowanie prowadzonych działań

Oczekiwania:

 • umiejętności prowadzenia rozmów handlowych bezpośrednio oraz przez telefon
 • umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 • samodzielność, rzetelność oraz determinacja do osiągania celów
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w sektorze B2B będzie dodatkowym atutem
 • wysoka kultura osobista i biznesowa
 • znajomość obsługi programu Word i Excel

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie i rozwijanie kontaktów biznesowych
 • odpowiedzialność za realizację celów sprzedażowych
 • prowadzenie spotkań biznesowych z Klientami
 • przygotowanie ofert handlowych we współpracy z Działem Konsultingu
 • monitorowanie działań konkurencji
 • raportowanie prowadzonych działań

Oczekiwania:

 • umiejętności prowadzenia rozmów handlowych bezpośrednio oraz przez telefon
 • umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 • samodzielność, rzetelność oraz determinacja do osiągania celów
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w sektorze B2B będzie dodatkowym atutem
 • wysoka kultura osobista i biznesowa
 • znajomość obsługi programu Word i Excel

Oferujemy:

 • pracę na rozwijającym się rynku, w dynamicznym przedsiębiorstwie o wysokiej kulturze organizacyjnej, gdzie doceniane jest zaangażowanie, kreatywność i efekty
 • stabilne zatrudnienie oraz motywacyjny system wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • komputer i telefon służbowy

Konsultant / Analityk Biznesowy

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie


Opis stanowiska:

 • Analiza potrzeb klienta
 • Prowadzenie wdrożenia u klienta
 • Udział w spotkaniach i warsztatach z Klientami
 • Konfigurowanie systemów klienckich
 • Przygotowywanie bieżących analiz i dokumentacji projektowych (notatki, specyfikacje, harmonogramy, raporty, budżety itp)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: informatyka, ekonomia, zarządzanie)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Access, również Visio i Project)
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Kreatywność
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Podejmowanie inicjatyw
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w konfigurowaniu aplikacji biznesowych
 • Doświadczenie w analizach systemowych

Oferujemy:

 • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • Możliwość poszerzenia wiedzy i rozwijania umiejętności
 • Miłą i przyjazną atmosferę w pracy

Programista .NET

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Oczekiwania:

 • Praktyczna umiejętność programowania w języku C# z wykorzystaniem .NET Framework 3.0 lub nowszy,
 • Bardzo dobra znajomość technologii JavaScript, ExtJS, MVC, NHibernate,
 • Znajomość MS SQL Server 2005 lub nowszy,
 • Mile widziana znajomość języka PHP i framework’ów  Kohana, Zend lub Symfony, 
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji i literatury technicznej,

Obowiązki:

 • Projektowanie i tworzenie nowych aplikacji,
 • Rozbudowa istniejących aplikacji,
 • Realizacja testów oprogramowania,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej,

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, należącej do największej w Polsce   Grupy Kapitałowej, zajmującej się sprzedażą i obsługą Klienta,
 • Możliwość awansu wg zaplanowanej ścieżki kariery,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Możliwość poznania nowych technologii i standardów prowadzenia projektów informatycznych, realizowanych dla największych firm na rynku,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastyczne formy zatrudnienia – umowa o pracę, działalność etc.

Programista PHP

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie


Opis stanowiska:

 • projektowanie aplikacji i bazy danych w oparciu o dostarczoną specyfikację funkcjonalną
 • wykorzystywanie oraz tworzenie API według wymagań aplikacji współpracujących
 • prowadzenie dokumentacji projektowej
 • projektowanie i wykonywanie testów aplikacji

Wymagania:

 • dobra znajomość języka PHP
 • minimum rocznege doświadczenie w pisaniu aplikacji internetowych w PHP
 • praktyczna znajomość relacyjnych baz danych, szczególnie MySQL
 • znajomość JavaScript i CSS
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość framework’ów PHP, szczególnie Symfony 2 lub Yii
 • znajmość struktury CMS Wordpress i jej prawidłowej modyfikacji
 • wiedza na temat serwerów opartych o system Linux

Staż w Dziale Handlowym
Asystent Działu Handlowego

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie

Opis stanowiska:

 • prowadzenia rozmów handlowych przez telefon
 • przygotowanie ofert handlowych
 • raportowanie prowadzonych działań
 • inne zadania około sprzedażowe

Wymagania:

 • Dyspozycyjność min. 32 h tygodniowo
 • Zdolności komunikacyjne
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Podejmowanie inicjatyw
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • Odbycie płatnego stażu
 • Elastyczne godziny pracy
 • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • Możliwość poszerzenia wiedzy i rozwijania umiejętności
 • Miłą i przyjazną atmosferę w pracy w młodym zespole
 • Dogodną lokalizację (Centrum Warszawy) 

Stażysta

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie


Opis stanowiska:

 • Wsparcie zespołu konsultingu,
 • Wsparcie przy dużych projektach informatycznych,
 • Udział w organizacji spotkań i warsztatów z Klientami,
 • Przygotowywanie bieżących raportów i analiz,

Oferujemy:

 • Możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką,
 • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 • Możliwość poszerzenia wiedzy i rozwijania umiejętności,
 • Miłą i przyjazną atmosferę w pracy.

Czas trwania praktyk: 2 - 3 miesiące
Praktyki są bezpłatne – po praktykach możliwość stałego zatrudnienia.

Wymagania:

 • Student/ka IV lub V rok studiów wyższych, preferowane kierunki: informatyka, ekonomia, zarządzanie,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym MS Visio, MS Project),
 • Wysokie zdolności analityczne,
 • Kreatywność,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Podejmowanie inicjatyw,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Młodszy Tester Aplikacji IT

Miejsce pracy: Warszawa
Region: Mazowieckie


Opis stanowiska:

 • Wykonywanie testów aplikacji do zarządzania procesowego klasy BPM
 • Wykonywanie testów aplikacji mobilnych na platformach IOS, ANDROID
 • Wykonywanie testów aplikacji do pracy Contact Center
 • Analizę dokumentacji projektowej
 • Raportowanie wykrytych błędów
 • Raportowanie postępu w testach
 • Monitoring działań naprawczych
 • Przygotowywanie scenariuszy testowych

Wymagania

 • Wykształcenie średnie lub studenci
 • Co najmniej dobra znajomość Windows oraz MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Skrupulatność, sumienność oraz chęć pogłębiania wiedzy w powierzonym obszarze
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Wysoka kultura osobista

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem

 • Wiedza na temat podstawowych zapytań SQL
 • Znajomość specyfiki pracy działu Contact Center
 • Doświadczenie w testowaniu systemów/aplikacji informatycznych

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie i możliwość dalszego rozwoju zawodowego w strukturach naszej Firmy na stanowisku Analityka Biznesowego, Analityka Systemowego, Wdrożeniowca IT, Programisty
 • Możliwość pracy zdalnej (po przeszkoleniu)
 • Elastyczny czas pracy
 • Zatrudnienie w ramach Umowy o pracę/Umowy o dzieło/Współpracy B2B
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Dofinansowanie do karty Multisport
TOP
Serwis internetowy www.trimtab.com.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności. nie pokazuj więcej tego powiadomienia